GU­I­DE­DE MISSILER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Det gu­i­de­de mis­sil er en af Fort­ni­tes mest kon­tro­ver­si­el­le våben. Det blev hur­tigt fjer­net fra spillet kort tid ef­ter det blev fri­gi­vet. Spil­le­re kla­ge­de over, at det var for magt­fuldt og tog fær­dig­he­der­ne ud af spillet. Man kun­ne for­tæl­le mis­si­len, hvor den skul­le lan­de, og den ram­te ste­det, hvil­ket er en enorm for­del i slut­nin­gen af et spil, når du skal smadre en per­sons fort. Man kun­ne til­med hop­pe op på mis­silet og fly­ve med det!

I skri­ven­de stund med­del­er Epic, at de har “sat den gu­i­de­de mis­sil på pau­se, mens vi over­ve­jer frem­ti­den”. Lad os hå­be, at den kom­mer ud af ska­bet igen en dag.

Brug ro­ck­ets for at øde­læg­ge byg­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.