GRA­NA­TER

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Gra­na­ter er et al­min­de­ligt fund i Battle Royale. De lig­ger overalt – of­te for­di spil­le­re ik­ke sam­ler dem op. Hvor­for?

Tja, gra­na­ter er tem­me­lig svæ­re at få fat i. I mod­sæt­ning til våben, hvor du i prin­cip­pet kun sig­ter mod må­let og tryk­ker på ud­lø­se­ren, skal gra­na­ter ka­stes i ret­ning af fjen­den. Det be­ty­der, at man skal ha­ve styr på si­ne fær­dig­he­der og kun­ne be­reg­ne den nøj­ag­ti­ge vin­kel og ba­ne, som gra­na­ten skal ka­stes i for at ram­me må­let.

Hvis du for­mår at pla­ce­re en gra­nat rig­tigt, er der en ri­me­lig stor chan­ce for at ud­ret­te vold­som­me ska­der. De har en ska­desco­re på 105, hvil­ket er nok til at gø­re det af med no­gen uden shield.

Må­ske er den bedste må­de at bru­ge gra­na­ter på at lob­be dem ind an­dres fort, så de øde­læg­ger struk­tu­ren. Men når det er sagt, så er våben som as­sult ri­f­le og rocket launcher og­så go­de til at øde­læg­ge struk­tu­rer, og de er me­get let­te­re at må­l­ret­te helt præ­cist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.