REMOTE EXPLOSIVES

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Fjerns­præng­stof­fer er til de li­sti­ge ræ­ve. Du plan­ter en kas­se på si­den af en byg­ning bag en dør el­ler ved en an­den spil­lers fort, så lø­ber du i sik­ker­hed, før du ud­lø­ser.

De er ef­fek­ti­ve våben, når du ved, at no­gen sand­syn­lig­vis vil bra­se ind i din byg­ning el­ler kom­me ud af en be­stemt dør. Du ven­ter på dem og KABOOM. De kom­mer ik­ke til at spil­le gu­i­tar i nær­me­ste frem­tid.

Fjerns­præng­stof­fer kan væ­re ret for­vir­ren­de at bru­ge før­ste gang. Du pla­ce­rer eks­plo­si­vet ved hjælp af den re­gu­læ­re ud­lø­ser­k­nap og der­ef­ter spær­rer du sik­rin­gen ved hjælp af den an­den ud­lø­ser­k­nap på din con­trol­ler (kun kon­sol). Et godt tip fra os til dig: øv dig i et sik­kert om­rå­de før­ste gang, du får dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.