HEALING

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Hvis dit shield er skudt søn­der og sam­men , og du blø­der sund­heds­po­int hver gang no­gen sæt­ter en kug­le i dig, skal du lap­pe dig selv.

Der er et par spe­ci­fik­ke hel­bre­den­de gen­stan­de, som du ty­pisk kan fin­de i ki­ster og for­skel­li­ge ste­der på kortet.

Ban­da­ges: et me­get al­min­de­ligt fund, som for­bed­rer dit liv med 15 po­int ved hvert brug. Men er dit liv al­le­re­de på 75 el­ler me­re, kan du ik­ke bru­ge dem.

Med­kit: det lig­ner en første­hjælp­skas­se, og den er me­get bed­re, end det man nor­malt fin­der i så­dan en kas­se. Den vil genop­byg­ge dit liv helt til­ba­ge til 100. Det ta­ger 10 se­kun­der, selv­om det ik­ke er no­get, der skal bru­ges i kam­pens he­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.