PLACERING AF FÆLDER

Der fin­des en su­per­s­mart må­de at dræ­be fjen­der på – lav en fæl­de!

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Der er in­tet (gen­ta­ger in­tet!) me­re smadre-sinknyt­næ­ve-ind-i-mu­ren­gå mø­gir­ri­te­ren­de end at ind i en fæl­de. Og på sam­me må­de fin­des­der in­tet me­re til­freds­stil­len­de end at dræ­be en an­den spil­ler med en vel­pla­ce­ret fæl­de.

Batt­leroy­a­le ple­je­de at ha­ve mas­ser af et for­skel­li­ge fælder, men par er ble­vet fjer­net fra spillet. Fle­re er mu­lig­vis kom­met til, når du læ­ser det­te, men i mel­lem­ti­den du gu­i­der vi dig i, hvor­dan læg­ger den per­fek­te fæl­de – og­så kal­det traps.

Spi­kes-fælder ud­lø­ses af be­væ­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.