PI­CK-UPS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse -

Du be­hø­ver ik­ke at hø­ste for at sam­le res­sour­cer. Når du be­væ­ger dig rundt på kortet, kom­mer du of­te for­bi små bun­ker af res­sour­cer, som du kan sam­le op og ta­ge i lom­men. Der­for skal du al­tid ud­for­ske hvert et væ­rel­se og hver en krog i de byg­nin­ger, du går ind i.

Skat­teki­ster er en an­den stor kil­de til res­sour­cer. Næ­sten en­hver ki­ste vil gi­ve dig træ, mur­sten el­ler me­tal, så du ik­ke selv be­hø­ver at hø­ste det. Ef­ter­lad ik­ke res­sour­cer­ne i din iver for at få våben. Selv­om du har mas­ser af træ nu, skal du bru­ge i tons­vis af det, når cirk­len krym­per og alle byg­ger de­res fort på stør­rel­se med Run­de Tårn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.