2. LØBESKÆRME

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Byggemesterklasse - BYGGEMESTERKLASSE

Stormcirk­len krym­per, og du er nødt til at sæt­te i løb for at slip­pe væk fra den kom­men­de storm. Der er kun ét pro­blem – du ved, at der er en snig­skyt­te på bjer­get, der står og ven­ter på, at du kryd­ser de åb­ne mar­ker.

Den­ne si­tu­a­tion er per­fekt til run­ning shields. Når du kryd­ser land­ska­bet, skal du pla­ce­re en væg­del i snig­skyt­tens ret­ning, det gi­ver dig mid­ler­ti­dig dæk­ning. Hver gang du lø­ber for­bi væg­gen, skal du pla­ce­re et an­det pa­nel, men bliv ved med at lø­be – el­lers en­der det galt.

Det er en svær tek­nik at me­stre, og du vil pa­nik­ke, når du lø­ber i dæk­ning, og det reg­ner med seks-skud-ise­kun­det-kug­ler over dig, så det kan væ­re en god ide at øve dig i den­ne byg­ge­tek­ning, når du ik­ke er i di­rek­te kamp, så du ved, hvad du skal gø­re, når øje­blik­ket kom­mer.

Ulem­pen ved run­ning shields er, at næ­sten alle spil­le­re i om­rå­det nu kan se, hvor du er. Men det er sta­dig en bed­re mu­lig­hed end at bli­ve skudt i før­ste om­gang!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.