BRUG HJER­NEN

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Det ge­ne­rel­le råd i spil som Battle Royale er at luk­ke dø­re­ne bag dig, så an­dre spil­le­re ik­ke kan se dig. Men der føl­ger ri­si­ci med. Hvis dø­ren er luk­ket, op­for­drer du den an­dre spil­le­re til at kom­me ind, for der kan væ­re våben, ki­ster og am­mu­ni­tion, hvil­ket po­ten­ti­elt set kan fø­re til vå­benkamp. Hvis de ser, at dø­ren åben, især i den tid­li­ge del af spillet, når al­les jag­ter ting, kan de be­slut­te at for­la­de det og fin­de et let­te­re valg. Det hand­ler om at spil­le med hjer­nen. Hvad vil du ha­ve den an­den spil­ler til at gø­re? Gå ind og bli­ve fan­get i din fæl­de el­ler ef­ter­la­de dig ale­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.