SQUADS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Battle Royale Taktik -

Dy­na­mi­k­ken i et squad er for­skel­lig fra duo. I skal sta­dig ar­bej­de sam­men og ide­elt set lan­de i sam­me om­rå­de, men der er lidt me­re bred­degrad til at væ­re dig selv!

I vil ger­ne lan­de i sam­me by frem for i sam­me byg­ning. Hvis alle fi­re stormer det sam­me hus, vil er der sand­syn­lig­vis væ­re skæn­de­ri­er og ik­ke nok plads til at gå rundt. Prøv at tjek­ke tre el­ler fi­re nær­lig­gen­de byg­nin­ger, og hold øje med fjen­dens squads.

Hvis du ser en fjen­de, der op­træ­der som en en­som ulv – væk fra si­ne hold­kam­me­ra­ter - er det en god ide at an­gri­be. Fi­re mod én vil med stor sand­sy­lig­hed ha­ve mag­ten, men pas på at det ik­ke er en fæl­de med fjen­dens hold­kam­me­ra­ter ven­ten­de li­ge rundt om hjør­net.

Husk at der sta­dig kun er højst 100 spil­le­re på kortet i squad­spil og ef­fek­tivt re­du­ce­res an­tal­let af mod­stan­de­re fra 99 til 24. Da spil­le­re går sam­men, er det min­dre sand­syn­ligt, at du kom­mer på tværs af fjen­dens spil­le­re på ro­li­ge lan­dings­ste­der. Det­te gi­ver squads en bed­re chan­ce for at fin­de våben og lag­re am­mo og res­sour­cer før krig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.