HVIL­KE ENHEDER KAN SPIL­LE FORTNITE BATTLE ROYALE?

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen -

I skri­ven­de stund er Fortnite Battle Royale kun til­gæn­ge­lig på Ap­ple ip­ho­nes og ipads. Spillet er me­get pladskræ­ven­de med næ­sten sam­me 3D gra­fi­ske de­tal­jer, som du får på fuld­blæ­ste kon­sol­ler. Det be­ty­der, at det kun kan spil­les på de ny­e­ste – og dy­re­ste – Ap­ple­en­he­der.

Føl­gen­de enheder kan spil­le Battle Royale:

ip­ho­ne: SE, 6S, 7, 8, X ipad: Mi­ni 4, Air 2, 2017/2018, Pro

Hvis din en­hed ik­ke vi­ses på li­sten oven­for, un­der­støt­tes den ik­ke. Du kan mu­lig­vis sta­dig in­stal­le­re spillet, men det vil med stor sand­syn­lig­hed ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at spil­le og kan for­år­sa­ge at bå­de app og en­hed går ned.

Q&A FORTNITE PÅ MOBILEN: spørgs­mål om at Her får du svar på alle di­ne og tab­let! spil­le Battle Royale på mo­bil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.