HVOR ME­GET PLADS OPTAGER FORTNITE BATTLE ROYALE? ER MIN KON­TO SYNKRONISERET MEL­LEM EN­HE­DER­NE?

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen -

Fortnite optager 3,5 GB lag­rings­plads i vo­res test på en ipad Pro. Spillet bli­ver sand­syn­lig­vis ik­ke down­lo­a­det, med­min­dre du har om­kring 4,5 GB le­dig plads i før­ste om­gang. Med an­dre ord er Battle Pass, in­ven­tory, udfordringer etc, som jeg har op­tjent på min kon­sol/pc til­gæn­ge­lig på mobilen?

Ja. Så læn­ge du har koblet din Xbox / Play­sta­tion-kon­to til din Epic Ga­mes-kon­to (som du kan gø­re på www.epi­c­ga­mes.com/ac­co­unt/ per­so­nal) er alt hvad du har op­tjent på din PC/ kon­sol til­gæn­ge­ligt på mo­bil og vi­ce ver­sa. Du vil ha­ve ad­gang til di­ne skins, du kan gå til di­ne udfordringer, hvor du slap, og de XP, du har op­tjent, vil gå til næ­ste ni­veau på din Battle Pass.

Er min kon­to synkroniseret mel­lem enheder? Med an­dre ord er Battle Pass, in­ven­tory, udfordringer etc, som jeg har op­tjent på min kon­sol/pc til­gæn­ge­lig på mobilen?ja. Så læn­ge du har koblet din Xbox / Play­sta­tion-kon­to til dit Epic Ga­mes-kon­to (som du kan gø­re på www.epi­c­ga­mes.com/ac­co­unt/ per­so­nal) er alt hvad du har op­tjent på din PC/ kon­sol til­gæn­ge­ligt på mo­bil og vi­ce ver­sa.

Du vil ha­ve ad­gang til di­ne kostu­mer, du kan gå til di­ne udfordringer hvor du slap, og de XP, du har op­tjent vil gå til næ­ste ni­veau på din Battle Pass.

En ting der er værd at be­mær­ke: Hvis du spil­ler på Xbox, er dit skærm­navn det sam­me som dit Xbox Li­ve-bru­ger­navn. Når du spil­ler på mo­bil, er dit skærm­navn dit Epic Ga­mes-kon­to­navn. Du kan må­ske prø­ve at nap­pe det sam­me bru­ger­navn på beg­ge sy­ste­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.