VIND PÅ MOBILEN

Mo­bil­ver­sio­nen ser ud på sam­me må­de, men ad­skil­ler sig og­så på man­ge om­rå­der – her er vo­res tips til at vin­de.

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen -

Hvis du li­ge kom­mer fra kon­sol­ver­de­nen og net­op Fort­ni­te­har tændt for dit før­ste du må­sket spil på mobilen, bli­ver væk og fri­stet til at læg­ge te­le­fo­nen igen. Alt ser al­drig fin­de den frem det er stort set ens ud, men an­der­le­des.

Fak­tisk kan det fø­les som at punk­tet gå til­ba­ge til ud­gangs og skul­le læ­re spillet igen.

hjæl­pe Her er et par tips til at kom­me mo­bil-spil­le­re med at igen! til­ba­ge på vin­der­spo­ret

Eks­pe­ri­men­ter med indstil­lin­ger­ne for skær­mens try­følsom­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.