KIG EF­TER LEDETRÅDE

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen -

For­di lyden på mo­bil- og tab­let­højt­ta­le­re er me­re smal end f.eks. lyden fra tv­højt­ta­le­re, til­by­der mo­bil­ver­sio­nen dig visu­el­le råd om, hvor an­dre spil­le­re er, el­ler hvor skat­teki­ster er skjult.

Hvis du ser fod­af­tryk på skær­men, be­ty­der det, at no­gen er tæt på dig i den ret­ning. Skat­ki­stei­ko­net af­slø­rer, at der er en ki­ste, der gem­mer sig bag væg­gen, gul­vet el­ler lof­tet. Det be­ty­der alt­så, at det der mu­ligt at spil­le med lyden slå­et fra, selv­om vi ik­ke vil an­be­fa­le det. Hvis du spil­ler of­fent­ligt, hvor spil­lets kan ge­ne­re an­dre men­ne­sker (el­ler din læ­rer!), sæt­ter du et par ho­ved­te­le­fo­ner på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.