FØR DU GÅR OMBORD PÅ BATTLE BUS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Når du star­ter et spil, star­ter det helt store match og­så, for Fort­ni­te­ser­ver­ne for­sø­ger at fin­de 99 an­dre spil­le­re. Mens du ven­ter, bli­ver du pla­ce­ret på en øde­mark, hvor du kan øve di­ne fær­dig­he­der.

Her lig­ger våben og am­mu­ni­tion (am­mo) på jor­den, så du kan lå­se og og la­de dit før­ste våben. Men når du ta­ger sig­te og la­der op til det per­fek­te skud, bli­ver du må­ske no­get over­ra­sket ovet, at dit ho­ved­skud­s­ram­te of­fer be­væ­ger sig væk uden en skram­me på krop­pen!

Det skyl­des, at du be­fin­der dig i et øve­om­rå­de – og her e D ru d kearn in pg­laen­nt, e d eenr tpai­cg­kearx­se­kaied­ne . per­sons kra­ni­um tu­sind gan­ge, og de vil sta­dig ik­ke li­de no­gen ska­de. Brug en­de­lig ti­den til på at øve bå­de di­ne sky­de- og byg­ge­fær­dig­he­der, mens du ven­ter på, at de rig­ti­ge ak­tio­ner star­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.