OMBORD PÅ BATTLE BUS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Når alle er klar, be­gyn­der Battle Bus at fly­ve henover kortet. Du kan nu med for­del slå “full map view til” for at se kortet i fuld stør­rel­se. Pi­le mar­ke­rer bus­sens ru­te, og ru­ten æn­dres for hvert nyt spil.

Nu kan du godt be­gyn­de at for­be­re­de dig på, hvor du vil lan­de, da nedtæl­ling snart star­ter, og du har kun 30 se­kun­der til sprin­get. Du kan mis­se det bedste lan­dings­sted, hvis du ik­ke når det.

Hvis du spil­ler i et team, kan du og­så pla­ce­re en mar­kør på kortet (på Xbox One flyt­ter du mar­kø­ren og tyk­ker her­ef­ter på Rb-knap­pen for at pla­ce­re mar­kø­ren, som du kan se på vo­res skærm­bil­le­de). På den må­de kan du vi­se dit team, hvor du plan­læg­ger at lan­de, og du kan på sam­me må­de se, hvad de sig­ter mod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.