WAI­LING WOODS

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Få Styr På Kortet I Battle Royale -

Hvor lig­ger det?

En­de­lig! Ef­ter alle de (over) be­byg­ge­de ste­der og den hur­ti­ge mad – en dej­lig af­slap­pen­de tur i sko­ven nord på kortet. Der kan vel ik­ke væ­re no­get grimt der, vel?

Hvad kan man fin­de der?

Wai­ling Woods min­der lidt om Lonely Lake – den vir­ke­li­ge pris er øen i mid­ten, el­ler i det­te til­fæl­de en lys­ning i træ­er­nes top. Lan­der du der først , og får de bedste våben, er du med, hvor det sker. Løb derop og bed en bøn for, at de ik­ke kan se dig fra det lil­le snig­skyt­tetårn midt i la­byrin­ten.

Ja, det er en la­byrint, og her er der og­så of­te ki­ster og våben. Men hvis du bli­ver fun­det af snig­skyt­ten hjæl­per et par vel­trim­me­de bu­ske ik­ke me­get mod kug­le­reg­nen...

Når du er ude af la­byrin­ten, er du i sko­ven, og der har du vir­ke­lig brug for di­ne venner om­kring dig, mens mod­stan­de­re lig­ger på lur bag mas­si­ve træ­er. Træ­er­ne er selv­føl­ge­lig en stor kil­de til træ, men ned­læg­ger du dem, for­tæl­ler du alle i sko­ven, hvor du er.

Ig­no­rer ik­ke den store be­hol­der på vej ud af sko­ven i ret­ning af Dusty De­pot. Der er mas­ser af loot de­r­in­de.

Er det et godt sted at lan­de?

Det er et fan­ta­stisk sted at star­te, hvis du kan be­sæt­te tår­net midt i lys­nin­gen. Alt håb er ik­ke ude, hvis du mis­ser, men hold lav pro­fil, skaf et godt våben og skar­pe­re!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.