LAUNCH PAD

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Våben Og Fælder I Battle Royale -

Af­fy­rings­ram­pen er ik­ke så me­get en fæl­de for an­dre spil­le­re, men me­re en fæl­de, du kan dra­ge for­del af. Den ka­ster dig op i luf­ten, så du kom­mer til­ba­ge til jor­den ved at ud­lø­se din gli­der.

Den er nyt­tig i slut­nin­gen af kam­pe­ne, når spil­le­re gem­mer sig sik­kert i de­res eg­ne fort. Du kan bru­ge af­fy­rings­ram­pen til at hop­pe ind i en an­dens spil­ler fort, så du kan over­ra­ske dem og ta­ge dem på nært hold.

Du skal dog ti­me di­ne an­greb med af­fy­rings­ram­pen om­hyg­ge­ligt. Du kan nem­lig ik­ke bru­ge di­ne våben, mens du er i luf­ten, hvil­ket gør dig til en sid­den­de (okay fly­ven­de) and, hvis an­dre spil­le­re får øje på dig i luf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.