KAN MAN SPIL­LE PÅ ANDROIDENHEDER?

Fortnite - Uafhængig og uofficiel guide - - Fortnite På Mobilen -

Der er pla­ner om at fri­gi­ve en An­droid ver­sion af Fortnite. I skri­ven­de stund med­del­er Epic, at de plan­lag­de at star­te An­droid-ver­sio­nen “in­den for de næ­ste par må­ne­der”. Som med Ap­ple-en­he­der­ne er det sand­syn­lig­vis kun kom­pa­ti­belt med de ny­e­ste high-end-enheder (alt­så Sams­ung Ga­laxy S8 osv.).

An­droid-eje­re kan be­sø­ge www. epi­c­ga­mes.com/fortnite/ en-us/mo­bi­le/cre­a­teac­co­unt og klik­ke på Start for at re­gi­stre­re de­res in­ter­es­se. Du bli­ver så in­for­me­ret, når spillet bli­ver til­gæn­ge­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.