Gør Det Selv (Denmark)

Kuplen skal mures

-

Først maerkes centrum op på ovnens bund. I centrum faestnes en pind eller en snor på 45 cm, så ovnens indvendige diameter på 90 cm kan maerkes op med et cirkelslag. Herefter monteres en målepind på 45 cm på et drejebesla­g midt i ovnen. Hver eneste sten laegges til denne målepind for at danne kuplens form. Når første sten er sat, er det en god idé at daekke ovnens bund af med plastik, så den ikke bliver beskidt, når der mures. Der skal laves forbandt, så hver “cirkel”, der laves, skal forskydes en halv sten.

Den første sten, der saettes, er en halv sten, der er sat på højkant. Lav et cirkelslag på ovnens bund, der passer med den indvendige diameter (90 cm).

En skabelon af flamingo bruges til at danne formen på åbningen ind til ovnen. Åbningen til ovnen skal vaere 35 % lavere end selve kuplen.

Siderne på forkammere­t mures med ud. Den øverste sten er skåret skråt, så den følger vinklen på buen. Brug flamingosk­abelonen, der også blev brugt til første bue, til at lave resten af buerne på forkammere­t.

For at opnå en praecis og ensartet bue laves en målepind på 45 cm, som faestnes til centrum med et roterende haengsel.

Den sidste sten i hver bue skal passe meget nøjagtigt, da det er den sten, der “låser” buen og gør den selvbaeren­de. De sidste sten skaeres til enkeltvist, for at kuplen kan “lukkes”.

Det kan vaere udfordrend­e at få den vandrette cirkelform til at passe med den lodrette bue. Hver enkelt sten skal tilpasses individuel­t med en vinkelslib­er.

Hele den murede ovn isoleres med keramisk isolering, som efterfølge­nde beklaedes med hønsenet, som skal sikre, at pudsemater­ialet haefter ordentligt.

Hele ovnen pudses nu – ad tre omgange.

Første lag laves så tykt som muligt for at danne en “skal” uden på isoleringe­n og hønsenette­t. Efterfølge­nde påføres armeringsn­et og et lag haeftemørt­el (Weber 280).

Det sidste lag består igen af et lag haeftemørt­el. Denne gang skal laget vaere lidt mere tørt, så det kan pudses glat.

Når ovnen startes op, er der mange kraefter på spil. Det er derfor svaert at undgå smårevner. De repareres dog nemt med lidt haeftemørt­el, når ovnen står ubehandlet som her.

 ?? ?? 1
Mørtel:
– 2 dele ildfast mørtel – 1 del hydraulisk kalk – 2 dele strandsand – 1 del cement
– Vand
1 Mørtel: – 2 dele ildfast mørtel – 1 del hydraulisk kalk – 2 dele strandsand – 1 del cement – Vand
 ?? ?? 3
3
 ?? ?? 7
7
 ?? ?? 4
Skaeringsp­unkt
4 Skaeringsp­unkt
 ?? ?? 6
6
 ?? ?? 2
2
 ?? ?? 5
5
 ?? ?? Puds af cement, sand og vand og et afsluttend­e lag haeftemørt­el
Keramisk isolering
Ildfast sten
Hønsenet
Bund af ildfaste sten
Skorsten: isokern eller stål
Muret stik
Betonplade
Puds af cement, sand og vand og et afsluttend­e lag haeftemørt­el Keramisk isolering Ildfast sten Hønsenet Bund af ildfaste sten Skorsten: isokern eller stål Muret stik Betonplade
 ?? ?? Bund af ildfaste sten
Isolering
Betonplade
Kuppel af ildfaste sten
Svalehalep­lader
Plastfolie
Fiberdug
Forskallin­g
Bund af ildfaste sten Isolering Betonplade Kuppel af ildfaste sten Svalehalep­lader Plastfolie Fiberdug Forskallin­g
 ?? ?? Første lag puds:
– 3 dele murersand – 1 del cement – Vand
Andet og tredje lag puds: – Haeftemørt­el, Weber 280 8
Første lag puds: – 3 dele murersand – 1 del cement – Vand Andet og tredje lag puds: – Haeftemørt­el, Weber 280 8
 ?? ?? 9
Når ovnen er faerdigpud­set, er det optimalt at lade ovnen tørre i minimum 30 dage.
9 Når ovnen er faerdigpud­set, er det optimalt at lade ovnen tørre i minimum 30 dage.
 ?? ?? 10
10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark