Gør Det Selv (Denmark)

Rul spartel på, og puds vaeggen

-

Rullespart­elmassen er meget tyk, men med en smule ihaerdighe­d kan du fordele den på en langluvet malerrulle og herefter rulle massen direkte på vaeggen i lange, brede baner.

Kom rigeligt på, for når én bane er rullet, skal du traekke efter med en bred spartel, så du jaevner spartelmas­sen ud.

Det kraever en smule øvelse at få resultatet helt glat, men hvis du fokuserer på lange, rolige bevaegelse­r og ikke trykker ret hårdt, skal det nok lykkes. Og små ujaevnhede­r og overgange sliber du vaek til allersidst.

1 Dyp rullen i vand, og massér den ned

i spartelmas­sen. Der skal arbejdes lidt, inden rullen tager ordentligt imod spartelmas­sen.

2

Start nedefra, og rul op til midt på vaeggen. Rul så oppefra og ned. Start cirka 5 cm fra gulv og loft, og sørg for, at der er rigeligt med spartelmas­se på rullen.

3

Glat spartelmas­sen ud med en bred tohåndsspa­rtel, når du har rullet en bane på 1-1,5 meter vaeg. Traek i en jaevn bevaegelse nedefra og op. Brug overskyden­de masse til at udfylde de sidste 5 cm ved gulv og loft.

4 Kom lidt ekstra spartelmas­se på spartlen. Langs vaegge, lofter og i hjørner, hvor du ikke kan nå ud med rullen, må du påføre lidt spartelmas­se.

5

Traek fra kanterne ind mod midten. Traek spartelmas­sen jaevnt ud, så overgangen til det stykke, du allerede har spartlet, bliver naesten usynlig. Gør det samme ved gulv og loft som afslutning på hver bane.

6

Fortsaet én bane ad gangen: Rul spartelmas­se på, traek ud, glat vaeggen, og fortsaet. Når du er faerdig, lader du vaeggene tørre et døgn. Så sliber du let med slibepapir, og så kan du male din nypudsede vaeg.

 ?? ?? Sørg hele tiden for at have godt med spartelmas­se på rullen, så der dannes bølger som her.
Sørg hele tiden for at have godt med spartelmas­se på rullen, så der dannes bølger som her.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark