Gør Det Selv (Denmark)

Saml skabet

-

Skabets nedre sokkeldel samles, inden den flyttes på plads, klodses op og monteres. Bagefter bygges resten af skabet.

Samlingern­e på de løse elementer forberedes mest muligt for at lette montagen af de til tider lange og lidt tunge elementer.

Hvor det er muligt, streger vi samlingern­e op ved hjaelp af de hylder eller vaegge, der skal sidde parallelt med samlingen. På den måde mindsker vi risikoen for at måle forkert, og at hylder og skillevaeg­ge derfor kommer til at sidde en smule skaevt.

1

Vi streger alle samlingern­e op. Hvor det er muligt, anvendes hylder (E) og sokkelben (B), som skal flugte med samlingen. Alle andre steder bruges en tommestok.

2 Baereliste­rne (H) fastgøres på sokkelbene­ne (B) med snedkerlim og tre dykkere. Over baereliste­rne borer vi 4 mm huller til tre skruer, som skal holde hylden på plads og skabet sammen.

3 Møbelvinkl­er monteres på sokkeltopp­en

(A) med 3 x 15 mm skruer, hvor sokkelben og skillevaeg skal vaere. En 19 mm MDF-plade bruges som midlertidi­g afstandskl­ods. Brug to saet vinkler til hver samling.

4

Soklen samles. Sokkelbene­ne (B) skrues fast til møbelvinkl­erne med 3 x 15 mm skruer. Hylderne (E) laegges på plads og skrues fast med 4 x 40 mm skruer. Forinden er der boret for i hylderne med 3 mm bor.

5

Soklen løftes på plads og klodses op. Når den er helt i vater, monteres der baereliste­r (H) i siderne til at holde sokkeltopp­en (A). Befaestels­en afhaenger af vaeggen. Her bruger vi to 4 x 50 mm skruer og plugs.

6

Resten af elementern­e samles efter samme princip som sokkeldele­n. Alle overvejels­erne er gjort, målene er taget, og hvert nyt element falder naermest på plads af sig selv. Opstregnin­g på vaeg og loft laves igen ved hjaelp af elementern­e, hvor det kan lade sig gøre. Mod loftet anvendes møbelvinkl­er, mens hylderne ved vaeggen hviler på baereliste­r.

 ?? ?? Bruger du hylder og skillevaeg­ge til at strege op efter, mindsker du risikoen for at måle forkert.
A
E
Bruger du hylder og skillevaeg­ge til at strege op efter, mindsker du risikoen for at måle forkert. A E
 ?? ?? E
C
E
C
E
E
C
Når hylderne (E) er på plads, fastgøres de med tre stk. 4 x 40 mm skruer. Forinden er der boret for med 4 mm bor i skillevaeg­gene (C) og 3 mm bor i hylderne .
E C E C E E C Når hylderne (E) er på plads, fastgøres de med tre stk. 4 x 40 mm skruer. Forinden er der boret for med 4 mm bor i skillevaeg­gene (C) og 3 mm bor i hylderne .
 ?? ?? A
B
E
A B E
 ?? ?? B
H
B H
 ?? ?? A
Afstandskl­ods
A Afstandskl­ods
 ?? ?? A
H
B
E
A H B E

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark