Gør Det Selv (Denmark)

Skydedøre og skinner

-

Da man ikke traeder ind over skydedøren­e, benytter vi et system, hvor lågerne kører på skinnerne på gulvet, mens skinnerne i loftet blot holder dem på rette spor.

Når skydedøren­e er malet en sidste gang, udstyres de med greb og beslag. Dørene er ganske tunge at bakse på plads. Men derefter glider de fjerlet frem og tilbage.

Du skal naturligvi­s placere beslagene så praecist som muligt, men der er heldigvis noget elastik i systemet, som kan finjustere­s til sidst.

1 I skydedøren­e (F) bores huller til bundruller­ne efter producente­ns forskrifte­r. Her med et 35 mm forstnerbo­r til 12 mm’s dybde. Den kraevende og praecise boring laves med overfraese­r.

2 Bundruller­ne (K) monteres med de

medfølgend­e skruer. I toppen monteres topstyrene (L) efter producente­ns forskrifte­r. De skrues nemt på indersiden af lågen uden kraevende forarbejde.

3

Skydedørss­kålene bankes på plads med hammer og slagklods. Hullerne bores hele vejen gennem dørene med et passende kopbor. Der monteres en skål i ca. 1 m’s højde på hver side af begge døre.

4

Topskinnen (L) gøres fast i loftet. Den kan i princippet stødes ind til skillevaeg­gene (C), men for en sikkerheds skyld holder vi lidt afstand. I betonlofte­t her bruger vi plugs og 40 mm lange skruer, som vi saetter for hver 30 cm. 5

Bundskinne­n (N) monteres lige under topskinnen. Placeringe­n findes med lodsnor eller krydslaser. Bundskinne­n bankes fast i en montageski­nne (M), der her er monteret med 3 x 15 mm skruer direkte i traegulvet.

6

Skydedøren­e (F) løftes på plads. De store døre kan godt bakses på plads ene mand, men det går en del nemmere, hvis man er to.

7

En kantliste (G) skrues på vaeggene i begge sider ud for dørene. Så kan dørene lukke taet, selvom vi har ladet fodpaneler­ne sidde. Er vaeggen lidt skaev, kan listerne nemt klodses op, så de følger dørene.

 ?? ?? L
Vi holder ca. 0,5 cm’s afstand fra skillevaeg­gen (C) til skinnen.
C
L Vi holder ca. 0,5 cm’s afstand fra skillevaeg­gen (C) til skinnen. C
 ?? ?? N
N
 ?? ?? G
G
 ?? ??
 ?? ?? F
F
 ?? ?? K
K
 ?? ?? F
F
F F

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark