Gør Det Selv (Denmark)

Sav pladerne til

-

Køkkenbord­et her udgør et L, så det kraever to bordplader. De skal saves til i laengden med et lige snit i den ene ende og et skråt, 45-graders snit i den anden ende, så de kan samles med en flot smigsamlin­g i hjørnet, hvor pladerne støder op mod hinanden.

For at få en helt taet og staerk samling samles pladerne med to samlebesla­g til bordplader. Der bores ud på bagsiden af pladerne med forstnerbo­r, så der er plads til at dreje på skruerne i enden af beslagene. Der skal også saves en rille, så der er plads til stangen, der skal placeres på tvaers af de to plader.

1 Mål op, hvor lange bordplader­ne skal

vaere. Tegner du på tape, er det nemmere at se opmaerknin­gen. Placér bordpladen oven på et par solide bukke, så den ligger godt, når du skal i gang med at save.

2 Placér bordplader­ne på køkkenskab­ene,

så du kan tegne helt praecist op til det skrå snit. Det skal gå fra hjørnet frem mod den forreste kant på den bordplade, der støder op til den, der ligger op til hjørnet.

3

Sav det skrå snit på bordplader­ne efter stregen på den blå tape. Her bruges en dyksav med føringsski­nne. Du kan evt. også bruge en rundsav og skinne. Det er vigtigt at bruge skinne, så snittet bliver helt lige.

4

Laeg bordplader­ne op, og tjek, at snittene passer sammen. Er du tilfreds, kan du tegne op til samlebesla­genes placering på bagsiden af bordplader­ne. Der skal vaere to.

5

Bor huller til samlebesla­gene med et 35 mm forstnerbo­r, så der er plads til at skrue beslagene fast. Hullerne er her 20 mm dybe i den 26 mm tykke bordplade og placeres ca. 10 cm fra for- og bagkant.

6 Sav riller fra hullet ud mod kanten,

så samlebesla­get bliver ført over mod den anden bordplade. Rillen er her lavet med dyksaven, men du kan evt. også lave rillen med en overfraese­r.

7 Fraes ud i enden af pladerne til fladdyvler,

også kaldet fisk, med en lamelfraes­er. Der skal vaere plads til tre fladdyvler i samlingen, jaevnt fordelt mellem de to samlebesla­g.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark