Per­fek­tion til mind­ste de­tal­je

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS - ES AG M I TTTTTYTYT GE / ER ST LE NE GE

Alt skal frem­stå vir­ke­lig­heds­tro i en dis­ney-film – derfor må teg­ner­ne nø­je ob­ser­ve­re de mind­ste detaljer. I 1955 får fo­to­gra­fen Ge­ne Le­ster mu­lig­hed for at kom­me bag kulis­ser­ne i filmstu­di­er­ne, hvor teg­ner­ne sam­men med Walt Dis­ney øver sig i at af­bil­de en sæ­be­bob­les be­væ­gel­ser i luf­ten.

Ana­heim, Ca­li­for­ni­en 1955

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.