Chi­chénItzá –may­a­er­nes hel­li­ge by

Fra 900-tal­let

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

ud­vik­le­de Chi­chén Itzá sig til may­a­er­nes by. stør­ste og mest im­po­ne­ren­de

un­der Vand­strøm­me lø­ber

hen­tet op by­en – her­fra blev vand der via fi­re fersk­vands­hul­ler, brøn­de. fun­ge­re­de som na­tur­li­ge “Hel­li­ge Den stør­ste kald­tes den en po­rt til brønd” og blev set som may­a­er un­der­ver­de­nen. Man­ge hvor der val­far­te­de til “po­r­ten”, bl.a. blev of­ret men­ne­sker.

kendt Chi­chén Itzá er især

vi­et til vind­for den sto­re py­ra­mi­de by­en har gu­den Kukulkán. Men vist sig at væ­re en ar­kæ­o­lo­gisk rum­mer 13 guld­gru­be, der og­så et enormt bold­ba­ner til Pitz­spil­let, spil­let­spil­let, kri­ger­tem­pel kri­ger og et ob­ser­va­to­ri­um.

K C O T S R E TT U H S

døb­te De span­ske ko­lo­ni­ster i Chi­chén Itzá det sto­re tem­pel El Ca­stil­lo (Slot­tet).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.