Mu­se­um om­kran­set af smuk na­tur

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

Hvis du ik­ke kan få nok af po­lar­for­ske­re, åb­ner “Knud Ras­mus­sens Hus” igen for of­fent­lig­he­den til som­mer. Mu­se­et lig­ger i idyl­li­ske om­gi­vel­ser i Hun­de­sted med ud­sigt til Kat­te­gat. I år er der en sær­ud­stil­ling om den tred­je Thu­le­eks­pe­di­tion i 1919, hvor Ras­mus­sen ar­bej­de­de sam­men med Ro­ald Amund­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.