Kvin­de­hjer­tet skul­le ero­bres med sværd og sang

Historie (Denmark) - - HVERDAG -

Hvor: Eu­ro­pa Hvor­når: Høj­mid­delal­de­ren

Iti­den ef­ter den tid­li­ge mid­delal­ders få­mæl­te dat­ing­liv kom en ny og me­re amourøs vel­ta­len­hed på mo­de i Eu­ro­pa. Om­kring år 1100 duk­ke­de de før­ste tru­ba­du­rer op i Syd­frank­rig – dig­te­re og san­ge­re, der med ro­man­ti­ske stro­fer fik kvin­der­nes hjer­ter til at ban­ke.

Ik­ke læn­ge ef­ter skrev for­fat­te­ren Chrétien de Troy­es en ræk­ke ro­ma­ner om sagn­kon­gen Art­hur og hans kri­ger­hof, som fik Eu­ro­pas adel til at gå kær­lig­heds­amok. Med rid­de­ren sir Lan­ce­lot, der fo­rel­ske­de sig i Art­hurs hu­stru, Gu­e­ne­ve­re, som for­bil­le­de ind­led­te rid­der­ne hi­sto­ri­ens mest ek­stre­me dating­kon­kur­ren­ce.

For at gø­re sig fortjent til den ud­kår­ne skul­le bej­le­ren ik­ke ale­ne væ­re en stor kri­ger, men og­så mu­si­ker og dig­ter. De be­røm­te rid­der­tur­ne­rin­ger blev den sto­re dating­slag­mark, hvor mæn­de­ne kap­pe­des om at til­eg­ne de­res livs­far­li­ge leg til en adelskvin­de. Tur­ne­rin­ger­ne blev så po­pu­læ­re, at Frank­rigs kon­ge for­søg­te at for­by­de dem, for­di rid­der­ne kon­stant for­søm­te de­res plig­ter.

IMAGESELEC­T

I mor­gen skal jeg nå et rid­der­tur­ne­rin­ge­kor­stog,kor­stog,tre tre rid­der­tur­ne­rin­ger og... skri­ve et par dig­te. Mid­delal­de­rens rid­de­re kæm­pe­de i bog­sta­ve­lig­ste for­stand for den ud­kår­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.