Vi­cto­ri­a­ner­ne trak det i lang­drag

Historie (Denmark) - - HVERDAG -

Hvor: Eng­land & USA Hvor­når: 1837-1901

I dron­ning Vi­cto­ri­as eti­ket­te­fik­se­re­de Eng­land var dating en kun­start, hvor bå­de kvin­den og man­den kon­stant måt­te kæm­pe for at hol­de sig på an­stæn­dig­he­dens smal­le sti. Man­ge mød­te fx hin­an­den til bal­ler, hvor mæn­de­ne skul­le skri­ve sig op på kvin­der­nes bal­kort for at sik­re sig en dans – un­der hen­des mors vagtsom­me øj­ne.

Den videre kon­takt blev ind­ledt, ved at bej­le­ren le­ve­re­de et vi­sit­kort til tje­ne­ren i den ud­kår­nes hjem. Var hun ik­ke in­ter­es­se­ret, re­tur­ne­re­de hun kor­tet. I mod­sat fald send­te hun ham sin mors vi­sit­kort. Man­den hav­de nu lov til at af­læg­ge hen­des mor vi­sit – og var han hel­dig, vil­le pi­gen og­så sid­de med i stu­en.

Der var stren­ge reg­ler for eti­ket­te, fx blev halv ot­te om af­te­nen reg­net for en god tid til be­søg, og bej­le­ren måt­te højst bli­ve én ti­me, hvor han hø­fligt kon­ver­se­re­de – pri­mært med moren. Faldt bej­le­ren i fa­mi­li­ens smag, blev han frem­over in­vi­te­ret til te­sel­ska­ber og ud­flug­ter. Han måt­te dog ger­ne ud­tryk­ke si­ne fø­lel­ser for den ud­kår­ne i et va­len­tin­s­kort. Først ef­ter en for­lovel­se fik par­ret lov til at hol­de i hånd og ud­ud­veks­le små kys.

COLLECTION/ THE DAVID PEARSON PICTURE LIBRARY MARY EVANS AKG-IMAGES

Du er nummer 47 på mit bal­kort, og jeg får ho­ved­pi­ne ef­ter nummer 46. I vi­cto­ri­a­ti­dens USA kun­ne bej­le­ren af­le­ve­re et så­kaldt be­kendt­skabs­kort til den ud­kår­nes hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.