Ra­zin ero­bre­de mongolsk fæst­nings­by

Historie (Denmark) - - DET RUSSISKE IMPERIUM -

By­en Astrak­han ved Vol­ga-flo­dens ud­løb til Det Ka­spi­ske Hav var i 1600-tal­let en af zar­ri­gets vig­tig­ste livs­ner­ver. By­en kon­trol­le­re­de nem­lig den lu­kra­ti­ve han­del med det ri­ge Safavide-ri­ge mod syd – og bl.a. for at be­skyt­te den lu­kra­ti­ve han­del hav­de mongo­ler­ne ca. 400 år for­in­den gjort by­en til en no­get nær uind­ta­ge­lig fæst­ning.

Astrak­han hav­de derfor væ­ret kon­trol­le­ret af mongo­ler­ne og de­res ef­ter­kom­me­re helt frem til 1556, hvor det lyk­ke­des Ivan den Gru­som­me at ind­ta­ge by­en. I åre­ne ef­ter ud­vik­le­de Astrak­han sig til det rus­si­ske ri­ges po­rt mod Ori­en­ten. Han­dels­folk fra Ar­me­ni­en, Safavide- ri­get (i nu­ti­dens Iran), det indo­per­si­ske Mogul­dy­na­sti samt Khi­va-kha­na­tet i det nu­væ­ren­de Us­be­ki­stan slog sig ned i by­en og var med til at gi­ve den en kosmopo­li­tisk at­mos­fæ­re.

For at lyk­kes med sit op­rør vid­ste Stenka Ra­zin derfor, at han måt­te ero­bre den ri­ge han­dels­by. Med sin be­lig­gen­hed ved ud­mun­din­gen til Det Ka­spi­ske Hav kun­ne by­en sik­re de ind­tæg­ter, som Ra­zin be­hø­ve­de, hvis han vil­le sam­le en hær stærk nok til at fø­re krig mod den rus­si­ske over­klas­se og ero­bre Moskva.

Da Stenka Ra­zin og hans kosak­ker ind­t­og by­en i for­å­ret 1670, send­te det derfor et chok gen­nem de rus­si­ske bo­ja­rer (ade­len), som vid­ste, at Ra­zin var stål­sat på at dræ­be dem og ta­ge de­res rig­dom­me. Og med pen­ge­ne fra Astrak­hans ind­brin­gen­de han­del i ryg­gen var den il­tre kosak ble­vet en re­el trus­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.