EgyptEn/1799

Historie (Denmark) - - EGYPTEN -

Nær by­en Ro­set­ta i Egypten fin­der fran fran­ske of­fi­ce­rer en sten­pla­de med ind­skrif­ter på tre for­skel­li­ge sprog. 23 år se­ne­re lyk lyk­kes det en fransk vi­den­skabs­mand at ty­de tek­ster­ne og der­med at knæk­ke ko­den til hi­erog­lyf­fer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.