Ha­stig­hed vs. op­drift

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

En­dæk­ker

Min­dre luft­mod­stand Hø­je­re ha­stig­hed Bed­re ud­syn fra co­ck­pit­tet

Derfor vandt ét vin­ge­sæt

Da flypro­du­cen­ter­ne først fik ud­vik­let til­stræk­ke­lig kraf­ti­ge mo­to­rer i åre­ne op til 2. ver­denskrig, var vej­en ba­net for en­dæk­ke­rens tri­umf. Fly­ty­pen var langt me­re ae­ro­dy­na­misk og derfor hur­ti­ge­re end dob­belt­dæk­ke­ren.

Dob­belt­dæk­ker

Be­hov for me­re af­stiv­ning Me­re luft­mod­stand Vin­ger­ne be­græn­se­de ud­syn

Derfor tab­te to vin­ge­sæt

Dob­belt­dæk­ke­ren var me­re ma­nøv­re­dyg­tig, men hav­de – pga. de man­ge af­sti­ve­re og kab­ler – svært ved at nå hø­je ha­stig­he­der i luf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.