Hvor­dan så old­ti­dens al­min­de­li­ge ro­me­re ud?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Ro­mer­ri­gets man­ge sta­tu­er har gi­vet for­sker­ne god ind­sigt i ind­m­ar­byg­ger­nes­byg­ger­nes­ud­se­en­de.Men­mar­mor­sta­tu­er­ne af­bil­der ty­pisk im­pe­ri­ets eli­te. Me­re al­min­de­li­ge ro­me­res ud­se­en­de kan til gen­gæld ses på de så­kald­te mu­mie- po­rtræt­ter fra Egypten.

Portræt­ter­ne stam­mer fra ti­den ef­ter ro­mer­nes ero­bring af Egypten i år 30 f.Kr. I åre­ne ef­ter bo­sat­te man­ge ro­me­re sig i lan­det, hvor de blan­de­de sig med bl.a. græ­ske bo­sæt­te­re.

In­spi­re­ret af egyp­ter­nes grav­tra­di­tion be­gynd­te de ro­mer­ske bor­ge­re i lan­det ad åre at la­de sig bal­sa­me­re. Med i gra­ven fik den af­dø­de sit portræt. Ma­le­ri­er­ne er ek­stremt vel­be­va­re­de og vi­ser bå­de de dø­des an­sig­ter, tøjstil og smyk­ke­valg.

De ro­mer­ske mu­mieportræt­ter blev ty­pisk ma­let på træ. Un­der ma­le­pro­ces­sen blan­de­de kunst­ne­ren far­ve med op­var­met voks og på­før­te det på træ­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.