PÅ­SKEØ­EN/300-1877

Historie (Denmark) - - ARKÆOLOGI -

keø­en har en mtum­let og mysteie­fyldt hi­sto­rie. Da kul­tu­ren blom­stre­de, le­ve­de der må­ske 0.000 men­nespå øen, men ef­ter en øko­lo­gisk ka­ta­stro­fe, epi­de­mi­er og sla­ve­ri faldt be­folk­nin­gen i 1877 til ba­re 111.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.