Portu­gal var Ja­pans vig­tig­ste han­dels­part­ner

Et po­rtu­gi­sisk skib nå­e­de, som det før­ste eu­ro­pæ­i­ske, frem til Ja­pan i 1543. Ti­m­in­gen kun­ne ik­ke ha­ve væ­ret bed­re.

Historie (Denmark) - - BERØMTE SLAG -

En blo­dig bor­ger­krig hær­ge­de i mid­ten af 1500-tal­let Ja­pan, da et skib med po­rtu­gi­se­re om bord blæ­ste ud af kurs og stran­de­de på ky­sten.

Ja­pan­ske krigs­her­rer blev straks in­ter­es­se­re­de i po­rtu­gi­ser­nes sky­de­vå­ben – de så­kald­te ar­ke­bu­ser – som vil­le gø­re stor nyt­te un­der bor­ger­kri­gen. Ud over sky­de­vå­ben mang­le­de ja­pa­ner­ne

og­så sil­ke. På grund af en strid med den ki­ne­si­ske kej­ser måt­te ja­pan­ske ski­be ik­ke an­lø­be ki­ne­si­ske hav­ne.

Po­rtu­gi­ser­ne var med på at age­re mel­lem­mænd og lo­ve­de at sen­de ét skib om året med ki­ne­sisk sil­ke. Portu­gal brug­te sto­re ka­rak­ker til den næ­sten 2.000 km lan­ge sø­rej­se fra det syd­li­ge Ki­na til Ja­pan. Ka­rak­ker­ne var tjæ­ret sor­te og blev der­for kaldt “de sor­te ski­be” af ja­pa­ner­ne.

Mens den ja­pan­ske bor­ger­krig (14671600) ra­se­de, lag­de de sor­te ski­be til i skif­ten­de hav­ne, men da fre­den sæn­ke­de sig, blev Na­ga­saki po­rtu­gi­ser­nes

fa­ste an­løbs­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.