Vold­som­me over­greb ram­te især ty­ske jø­der

Kors­fa­rer­nes vol­de­li­ge for­føl­gel­ser tvang jø­der i Cen­tral­eu­ro­pa til at kon­ver­te­re til kri­sten­dom­men, flyg­te el­ler be­gå selv­mord.

Historie (Denmark) - - RELIGIONSH­ISTORIE -

Sær­ligt de jø­di­ske sam­fund i Rhin­lan­dets by­er blev mødt af ban­der af blodtørsti­ge kors­fa­re­re, men og­så læn­ge­re mod øst i Prag og Re­gens­burg fik jø­der de krist­nes had at fø­le. Kon­fron­te­ret med de vol­de­li­ge kors­fa­re­re valg­te man­ge jø­der at kon­ver­te­re til kri­sten­dom­men og der­med

red­de li­vet – om­end ho­ved­par­ten sand­syn­lig­vis blot gik til­ba­ge til de­res gam­le tro, så snart kors­fa­rer­ne drog vi­de­re. An­dre jø­der søg­te lo­ka­le bi­skop­pers be­skyt­tel­se, flyg­te­de, kæm­pe­de imod el­ler tog de­res eget liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.