2 Mu­se­um vi­ser fe­stens hi­sto­rie

Historie (Denmark) - - OPLEV HISTORIEN – MÜNCHEN, TYSKLAND -

Krus af stentøj hol­der øl­let koldt og er svæ­re at slå i styk­ker. Der­for er så­dan­ne krus fast in­ven­tar i fest­plad­sens øl­tel­te.

Kru­se­nes, øl­lets og fe­stens hi­sto­rie kan gæ­ster hø­re me­re om på Øl- og Ok­to­ber­fest-mu­se­et i Mün­chen. Be­sø­ge­ne kan ny­de mad og øl i mu­se­ets re­stau­rant. Byg­nin­gen er en op­le­vel­se i sig selv. Den er nem­lig op­ført i 1340 og er der­med Mün­chens ældste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.