KEJ­SE­RENS VIKIN­GER

Drømm­ejob i Kon­stan­ti­nopel: En strøm af skan­di­na­ver drog i vikin­ge­ti­den syd­på for at gå i den byzan­tin­ske kej­sers tje­ne­ste. God løn og or­dent­li­ge ar­bejds­for­hold lok­ke­de de kamp­træ­ne­de mænd.

Historie (Denmark) - - VORDERSEIT­E -

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.