En nor­mal pro­sta­ta-funk­tion

Ek­strakt af hør­frø i Prosta­bo­na un­der­støt­ter en nor­mal funk­tion af pro­sta­ta.

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS -

Prosta­bo­na er et kost­tilskud til mænd, der ger­ne vil ved­li­ge­hol­de en nor­mal pro­sta­ta funk­tion. Prosta­bo­na er tab­let­ter, der in­de­hol­der et ek­strakt af hør­frø, der kan bi­dra­ge til en nor­mal pro­sta­ta funk­tion hos mod­ne mænd. Pro­duk­tet in­de­hol­der og­så vi­ta­min E samt zink og se­len.

Zink bi­dra­ger til at ved­li­ge­hol­de et nor­malt te­stoste­ron­ni­veau i blo­det, mens se­len og vi­ta­min E be­skyt­ter cel­ler­ne mod oxi­da­tivt stress.

Som en ek­stra bonus bi­dra­ger se­len til nor­mal dan­nel­se af sæd­cel­ler, mens zink bi­dra­ger til en nor­mal frugt­bar­hed og re­pro­duk­tion. Tag een tab­let hver dag. Man­ge op­le­ver at de har bedst gavn af pro­duk­tet, når tab­let­ten ind­ta­ges lidt før sen­ge­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.