DET BYZAN­TIN­SKE RI­GE/800- TAL­LET E. KR.

Historie (Denmark) - - VIKINGETID­EN -

gen­nem 800-tal­let vok­ser for­bin­deln mel­lem de ny­an­lag­te vikin­ge­ri­ger i Rusland og den byzan­tin­ske kej­sers hof i Kon­stan­ti­nopel. Stor­by­ens rig­dom til­træk­ker vikin­ger­ne, og man­ge kri­ge­re går i tje­ne­ste hos kej­se­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.