Hvem op­fandt sham­poo?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Sham­poo be­teg­ne­de op­rin­de­ligt en sær­lig form for in­disk hår­bunds­mas­sa­ge med di­ver­se oli­er og ur­teud­træk. Mas­sa­ge­me­to­den blev bragt til Stor­bri­tan­ni­en af in­de­ren Sa­ke De­an Ma­ho­med i be­gyn­del­sen af 1800-tal­let. Ma­ho­med åb­ne­de i 1814 en “sham­pook­li­nik” i by­en Brigh­ton, hvor hans mas­sa­ge­be­hand­lin­ger hur­tigt blev po­pu­læ­re.

Om­kring år 1900 be­gynd­te or­det sham­poo at bli­ve brugt om sæ­be i pul­ver­form til hå­ret. Det var dog først i 1927, at den fly­den­de sham­poo, som vi ken­der den i dag, blev op­fun­det af den ty­ske ke­mi­ker Hans Schwarzkop­fs be­røm­te sæ­be­fir­ma.

I be­gyn­del­sen af 1900-tal­let blev først sham­poo i pul­ver­form og si­den den fly­den­de in­tro­du­ce­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.