USA/1870-1900

Historie (Denmark) - - AMERIKANSK HISTORIE -

Tek­no­lo­gi­ske frem­skridt, in­du­stri­a­li­se­ring og stor ef­ter­spørgsel har i 1800-tal­lets sid­ste halv­del sat damp un­der øko­no­mi­en i USA. Fa­mi­li­er som Van­der­bilt, Car­ne­gie og Ro­ck­e­fel­ler tje­ner ek­stre­me for­mu­er på bl.a. jer­n­ba­ner, stål og olie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.