2 ka­non­kug­ler

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

er fun­det i ru­i­ner­ne af et fort i Bul­ga­ri­en nær by­en Svish­tov. De er sand­syn­lig­vis af­fy­ret af Vlad 3., den gru­som­me trans­sylvan­ske re­gent, der var in­spira­tion til vam­py­ren Dra­cu­la. Vlad 3. ind­t­og det os­man­nisk kon­trol­le­re­de fort i 1461, bl.a. vha. min­dre hånd­hold­te ka­no­ner. De fun­ge­re­de som for­gæn­ge­re til de stør­re ka­no­ner og blev pri­mært brugt i 1400-tal­let. Der er ik­ke man­ge tid­li­ge­re ek­semp­ler på fund af in­takt am­mu­ni­tion til dem. For­tet i Bul­ga­ri­en har vist sig at væ­re ut­ro­lig vel­be­va­ret og har ik­ke væ­ret gen­stand for tid­li­ge­re ud­grav­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.