Fle­re eks­pe­di­tio­ner søg­te for­gæ­ves ef­ter Franklin

Jo­hn Frankl­ins for­svin­den skab­te over­skrif­ter i de bri­ti­ske avi­ser, og flå­den end­te med at bru­ge man­ge mil­li­o­ner på ef­ter­søg­nin­gen.

Historie (Denmark) - - OPDAGELSES­REJSER -

For­håb­nin­ger­ne var sto­re hos det bri­ti­ske ad­mira­li­tet, da kap­ta­jn sir Jo­hn Franklin sej­le­de ud med to ski­be fra Lon­don i maj 1845. Må­let var at fin­de den myteo­ms­pund­ne genvej til Asi­en – Nord­ve­st­pas­sa­gen. Men ef­ter to år hav­de in­gen hørt fra eks­pe­di­tio­nen, og Frankl­ins hu­stru, la­dy Ja­ne, blev be­kym­ret.

Ad­mira­li­te­tet men­te dog ik­ke, at der var grund til uro. Men et sti­gen­de pres fra la­dy Ja­ne samt med­lem­mer af par­la­men­tet og de en­gel­ske avi­ser fik om­si­der myn­dig­he­der­ne til at hand­le. I for­å­ret 1848 drog en eks­pe­di­tion af­sted over land. Den fulg­te Ma­ck­en­zie-flo­den til Ca­na­das ark­ti­ske ky­ster. Sam­ti­dig af­søg­te to red­nings­eks­pe­di­tio­ner de

nordca­na­di­ske far­van­de, men in­gen af de tre grup­per fandt spor ef­ter Franklin.

Den for­s­vund­ne eks­pe­di­tion var en fol­kesag hjem­me i Eng­land, og en sang om Ja­ne Frankl­ins skæb­ne – “La­dy Franklin’s La­ment” (kla­ge­sang) – blev yderst po­pu­lær. I 1850 sej­le­de he­le 13 far­tø­jer der­for rundt i de ark­ti­ske far­van­de for at le­de. I åre­ne 1853-1855 nå­e­de ame­ri­ka­ne­ren Elisha Ka­ne med sin eks­pe­di­tion læn­ge­re mod nord, end no­gen an­den op­da­gel­ses­rej­sen­de hav­de væ­ret før, men Franklin fandt han ik­ke.

Myste­ri­et blev løst af den skot­ske læ­ge Jo­hn Rae i 1854. Ved at ta­le med lo­ka­le inu­it­ter er­fa­re­de han, at Franklin og hans mænd al­le var om­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.