Præstin­ders drif­ter tru­e­de Ro­mer­ri­get

Historie (Denmark) - - ROMERRIGET -

Loven for­bød en­hver at ha­ve et seksu­elt for­hold til Roms ve­sta­lin­der – de seks præstin­der, som skul­le ved­li­ge­hol­de il­den på Ve­sta­temp­lets ar­ne året rundt. Ro­mer­ne tro­e­de nem­lig, at mang­len­de kysk­hed hos ve­sta­lin­der­ne brag­te he­le sam­fun­det i fa­re. Den græ­ske for­fat­ter Plutarch (ca. 45-120 e.Kr.) be­skrev straf­fen, som ven­te­de præstin­der, der brød loven:

“Den ve­sta­lin­de, som har over­t­rå­dt kysk­heds­bud­det, bli­ver le­ven­de be­gra­vet. Der gra­ves en jord­hu­le, hvor­til hun kom­mer ned ad en sti­ge. Der­ef­ter træk­kes sti­gen op, og ind­gan­gen bli­ver fyldt med jord”.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.