Smyk­ker i ga­de­bil­le­det blev be­græn­set

Historie (Denmark) - - ROMERRIGET -

Un­der den 2. pu­ni­ske krig mod Kart­ha­go i 215 f.Kr. ind­før­te se­na­tet i Rom “Lex Op­pia”. Loven be­fa­le­de, at kvin­der kun måt­te eje 14 gram guld, og for­bød dem at bæ­re dy­re, far­ve­strå­len­de klæ­der i det of­fent­li­ge rum. Tan­ken bag var, at kvin­der­ne ik­ke skul­le span­ku­le­re rundt og skam­løst frem­vi­se de­res rig­dom, mens ro­mer­ske sol­da­ter dø­de på slag­mar­ken mod hær­fø­re­ren Han­ni­bal for at sik­re ri­gets over­le­vel­se.

Loven var dog vold­somt upo­pu­lær blandt vel­ha­ven­de kvin­der. Da den ef­ter 20 år igen kom til de­bat, gik de der­for talstærkt på ga­den for at vi­se de­res util­freds­hed og blo­ke­re­de bl.a. ind­gan­ge­ne til Forum Ro­ma­num.

Ca­to den Æl­dre, som var en ivrig for­sva­rer af loven, ud­tal­te, at kvin­der­nes ød­sel­hed var en syg­dom, der skul­le be­græn­ses. Loven var sta­tens ene­ste vå­ben i den­ne kamp, men­te Ca­to. Ef­ter en op­he­det de­bat i se­na­tet blev loven dog fjer­net: Kvin­der­ne fik de­res vil­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.