Hvor­når blev Eng­land en ø?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

I årtu­sin­der var Eng­land land­fast med det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent. Men ef­ter slut­nin­gen på den sid­ste is­tid for om­kring 10.000 år si­den hæ­ve­de vand­stan­den i Nord­s­ø­en sig kraf­tigt. Om­kring 8200 f.Kr. blev den sid­ste land­bro fra Østeng­land til nu­ti­dens Hol­land til salt­marsk, og 2.000 år se­ne­re var og­så mar­sken over­svøm­met – bri­ter­ne var der­med helt iso­le­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.