Fransk­mænd hyl­de­de et lo­kum

Historie (Denmark) - - HISTORISKE FINURLIGHE­DER -

I 1918 var Ge­or­ge S. Pat­ton i Frank­rig med de ame­ri­kan­ske styr­ker. I by­en Bourg for­tal­te borg­meste­ren ham om en fal­det ame­ri­kansk sol­dat. Pat­ton kend­te ik­ke no­get til, at en sol­dat skul­le væ­re død i by­en, og da han så “gra­ven”, for­stod han hvor­for. Det var et la­trin til soldaterne, der nu var dæk­ket til og mar­ke­ret med et kors. Pat­ton næn­ne­de ik­ke at af­slø­re sand­he­den, og la­tri­net blev op­fat­tet som en sol­da­ter

grav helt op til 2. ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.