Syn­dig adels­da­me tog hø­je ren­ter

Historie (Denmark) - - MIDDELALDE­REN -

Ita­li­ens tal­ri­ge by­sta­ter lå kon­stant i strid med hin­an­den i 1300-tal­let. For per­so­ner med for­ret­nings­sans var det en ene­stå­en­de chan­ce, og Fl­ora Gri­mol­di hav­de en sær­de­les ve­l­ud­vik­let næ­se for pen­ge. Hun eje­de et hus i by­en Ber­ga­mo, og når hen­des mands sto­re og vel­ha­ven­de fa­mi­lie flyg­te­de fra krig, fik de – mod klæk­ke­lig be­ta­ling – lov at le­je hu­set.

Im­po­ne­ret over sin hu­strus ta­lent sat­te sig­no­re Gri­mol­di Fl­ora til at ad­mi­ni­stre­re al­le si­ne be­sid­del­ser. Her­på star­te­de hun en iføl­ge kir­ken amoralsk ud­lånsvirk­som­hed og skab­te en for­mue.

DEA/A. DAG­LI ORTI/GETTY IMAGE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.