Hvor­for hed­der det et pa­lads?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Be­teg­nel­sen pa­lads, der fin­des på de fle­ste eu­ro­pæ­i­ske sprog, stam­mer fra Ro­mer­ri­get. I kej­ser­ti­dens Rom an­lag­de kej­ser­ne de­res enor­me bo­lig­kom­plek­ser på Pa­lat­i­ner­høj­en med ud­sigt over bl.a. Forum Ro­ma­num og Circus Maxi­mus. Pa­lat­i­ner­høj­en gav der­for navn til ef­ter­ti­dens pa­lad­ser.

Gen­nem he­le Roms hi­sto­rie har by­ens ri­ge­ste og mest magt­ful­de haft bo­lig på Pa­lat­i­ner- høj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.