FOL­KE­FEST I DØDSSTRIBE­N

Historie (Denmark) - - GLÆD DIG TIL NÆSTE NUMME - SZ PHO­TO/IMAGESELEC­T & GE­OR­GE MERILLON/GETTY IMAGES

Mis­for­stå­el­ser, tøm­mer­mænd i Moskva og en rå­d­vild øst­tysk stats­le­der – Ber­lin­mu­rens fald i 1989 skyld­tes en stri­be af lyk­ke­træf, der ik­ke bur­de ske i et dik­ta­tur. Me­re end 100 men­ne­sker var ble­vet skudt ved Mu­ren, der gen­nem 28 år vir­ke­de nær­mest uover­vin­de­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.